Pazar, Temmuz 14, 2024

ABD’li uzmandan yerel yönetimlere afet eğitimi

Acil Durum Uzmanı Genel Müdür Bob Jensen, ABD Büyükelçiliği ve Çankaya Baelediyesi işbirliği çerçevesinde verdiği , belediyelere ve afet konusunda çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik “Yerel Yönetimlerde Sosyal İnovasyon ve Afete Dirençli Kentler” konulu eğitim programının üçüncüsü Diyarbakır’da gerçekleştirildi

Share

ABD Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Türkiye genelinde Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun ve İstanbul’da toplamda 6 oturum düzenleniyor. Bu oturumlar, belediyeler ve afet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine “Yerel Yönetimlerde Sosyal İnovasyon ve Afete Dirençli Kentler” konusunda eğitim programı sunmayı amaçlıyor. Ankara ve İzmir’in ardından üçüncü oturum bugün Diyarbakır’da gerçekleşti.

Eğitim programının ilk bölümünde, Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler ve Afet İşleri Müdürü Umut Berker Sevilmiş, “Yerel Yönetimlerde Sosyal İnovasyon ve Afet Eylem Planı” tasarımını ele aldı. Daha sonra ise Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Birimleri ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Parlak, “Afet Mevzuatı ve İyi Örnekler” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Programa, ABD Büyükelçiliği tarafından davet edilen ve daha önce ABD hükümetine danışmanlık yapmış afet ve acil durum uzmanı Kıdemli Genel Müdür Bob Jensen da katıldı. Jensen, “Afet Yönetiminde Küresel Eğilimler ve En İyi Uygulamalar” başlıklı sunumunda dünya çapındaki iyi örneklerden ve ABD örneklerinden bahsetti.

Sunumun ardından kriz yönetimine odaklanan Jensen, dünya genelinde sıkça karşılaşılan krizlere dikkat çekerek, çoğu liderin kriz yönetimine yeterli önemi vermediğini belirtti. Kriz yönetiminin tanımı ve güçlü bir kriz yönetimi stratejisinin önemi üzerinde duran Jensen, ulusal afet risk yönetim programlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için kurumsal bir çerçevenin gerekli olduğunu vurguladı.

Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler ve Afet İşleri Müdürü Umut Berker Sevilmiş ise, projenin öncelikli hedefinin belediyeler ve afet konusunda çalışan sivil toplum örgütleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Temel amaç, belediyeler arasında afet konusunda iş birliği ağı oluşturmak ve bu oturumlar ile çalıştayların sonuçlarına dayanarak, yerel yönetimlerden gelen geri bildirimlerle birlikte bir rehber hazırlamaktır. Bu rehber, belediyelerin afet eylem planlarını nasıl hazırlayacakları konusunda yol gösterecek ve Türkiye genelindeki tüm belediyelere dağıtılacaktır. Ayrıca, belediyeler arasında, siyaset üstü bir iş birliği ile ağ oluşturulabilirse, gelecekteki afetlere karşı daha etkili eylem planları hazırlanabilir ve iş birlikleri geliştirilebilir.” Toplantıya büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

İlginizi Çekebilir

Diğer haberler